Staff

 

Headteacher

 

Mrs S Cade

 

Deputy Head

 

Mrs H Yarranton

 

Nursery (Acorn) Class Teacher

 

Mrs J Hodgkiss

 

Reception (Oak) Class Teacher

 

Miss K Smith

 

Year 1 (Maple) Class Teacher

 

Miss L Cadwallader

 

Year 2 (Willow) Class Teacher

 

Mrs J McManus

 

Year 3 (Sycamore) Class Teacher

 

Miss S Silcox

 

Year 4 (Beech) Class Teacher

 

Miss A Molyneux

 

Year 5 (Holly) Class Teacher

 

Mrs D Forrester

 

Year 6 (Chestnut) Class Teacher

 

Mrs H Yarranton

 

Teaching Assistant (Y4)

 

Mrs L Carus

 

Teaching Assistant (Y6)

 

Mrs V Crockard

 

Teaching Assistant (Nursery)

 

Mrs M Denson

 

Teaching Assistant (Y3)

 

Mrs S Hilton

 

Teaching Assistant (Reception)

 

Mrs J Jackson

 

Teaching Assistant (Interventions)

 

Mrs M Khan

 

Teaching Assistant (Reception)

 

Mrs C O'Neill

 

Teaching Assistant (Y1)

 

Mrs S Read

 

Additional Midday Assistants

 

Mrs D Smith

Mrs V Smith

Mrs C Pickthall

 

NON-TEACHING STAFF

Admin Officer

Mrs C Healey

 

Budget Officer

 

Mrs S Bell

 

Site Supervisor

 

Mrs B Candeland

 

Extended Services Manager

 

Mrs S Bell

 

 

Get In Touch

Address

New School Lane, Childer Thornton,

Ellesmere Port, Cheshire

CH66 1QY


Telephone

0151 3382170


Headteacher

Mrs Stephanie Cade

Email